Termeni și condiții

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.asg-spedition.ro

Toţi utilizatorii site-ului www.asg-spedition.ro denumit în cele ce urmează “Site-ul” se obligă să respecte prezentele Condiţii Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiţionată a acestor Condiţii Generale. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii Generale vă rugăm să nu continuaţi accesarea Site-ului.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Societatea ASG SPEDITION SRL (denumita si “Societatea”) deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi întreg conţinutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, textele, informaţiile despre serviciile societăţii ASG SPEDITION SRL şi orice alte date şi aplicaţii prezentate pe Site.

Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afişarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului şi graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul şi forma Site-ului, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Societatea ASG SPEDITION SRL este deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală prezentate pe Site şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte aceste drepturi şi să nu le aducă nicio atingere.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin prezenta Politică ne obligăm să respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de Articolul 5 din GDPR, și vă putem asigura că toate datele dvs, personale furnizate prin intermediul acestui site sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Site-ul îşi propune să ofere utilizatorilor informaţii corecte şi actuale cu privire la serviciile oferite de societatea ASG SPEDITION SRL, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum şi orice informaţii necesare şi utile clienților privind utilizarea serviciilor Societătii. Societatea depune toate diligenţele pentru a oferi informaţii actuale privind serviciile acesteia şi pentru a actualiza conţinutul Site-ului insa nu garantează asupra actualităţii informaţiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, Societatea nu garantează că Site-ul nu va conţine anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor.

PROCESAREA DATELOR DE CONTACT

Societatea ASG SPEDITION SRL va folosi informațiile personale de contact pe care le furnizați prin intermediul acestui site și a adreselor de contact menționate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră în scop legitim asociat cu profilul nostru de activitate.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, vă dați acordul implicit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ați contactat, în conformitate cu prevederile actuale din ”Termeni și Condiții” și cu Politica de confidențialitate a Societătii.

Pentru asigurarea celor mai depline condiții de Securitate a datelor dvs. personale, Societatea a adoptat și menține întregul set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe cu care Societatea colaborează în mod permanent, doar în scopul bunei derulări a serviciilor specifice asigurate și intereselor noastre legitime legate de aceste activități, cu excepția situațiilor în care poate apărea o obligație legală pentru Societate de a partaja datele cu alte instituții sau autorități.

Societatea se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul acestui site în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră clar pentru a le utiliza și în alte scopuri asociate activităților noastre specifice obiectului de activitate.

În măsura în care nu există constrângeri legale, unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi șterse de îndată ce ne solicitați acest lucru la adresa office@asg-spedition.ro

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. POLITICA DE COOKIE

Site-ul Societătii nu folosește identificatori de tip Cookie și nici alte forme de prelucrare automată sau profilare a datelor personale colectate prin acest site.

POLITICA DE RETENȚIE A DATELOR

Societatea este obligată prin temeiul legal să păstreze datele personale și evidențele juridice asociate pe perioada necesară prevăzută prin lege.

Datele pe care le furnizați prin formularele de înregistrare de pe site-ul nostru sunt păstrate până la momentul primirii unei solicitări formulată clar la adresa office@asg-spedition.ro

Executarea unor obligații legale guvernate de legile fiscale și comerciale poate necesita reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat pe perioada prevăzută prin lege.

În măsura în care datele personale furnizate prin intermediul acestui website nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate cu consimțământul dvs., acestea vor fi șterse.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Toți clienții, furnizorii și partenerii ale căror date personale de contact le deținem în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Articolele 15 – 22 din Regulamentul (UE) 2016/679:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Orice persoană vizată înregistrată prin intermediul site-ului nostru poate solicita exercitarea acestor drepturi printr-un mesaj scris la adresa office@asg-spedition.ro sau printr-o scrisoare expediată pe adresa biroului nostru din Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 224K, Cladirea C76, Spatiul CA-24, etaj 2, jud. Ilfov.

INFORMAȚII DESPRE MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII

Societatea a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți partenerii și colaboratorii Societătii, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama acesteia sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentelor Termene și Condiții.

DELIMITĂRI

Societatea nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informaţie furnizată prin intermediul Site-ului.

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral şi fără nicio notificare prealabilă atât conţinutul, forma de prezentare şi/sau structura Site-ului, în orice moment şi nu va avea nicio răspundere în acest sens precum şi/sau aceste Condiții Generale, modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afişarea Condiţiilor Generale modificate pe Site.

Societatea nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic şi funcţional precum şi lipsa viruşilor care ar putea exista pe Site. Astfel, Societatea nu va putea fi ţinută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncţionalităţi ale Site-ului. Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla în controlul nostru. Societatea nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput şi găzduit Site-ul.

De asemenea, nu răspundem pentru eventuale erori în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

Site-ul poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu sunt proprietatea Societătii și pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum acestea sunt definite pe site-urile rspective.

Societatea nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi considerată răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile și/sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

Societatea nu este responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Utilizatorul care accesează acele site-uri le foloseşte informaţiile exclusiv pe propriul risc.

PENTRU CE NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA

Datele personale colectate prin formularele prezente pe acest Site vor fi folosite de către Societate numai în scopul declarat al acestui Site. Informaţiile din formularul de contact vor fi folosite pentru a vă trimite informaţii referitoare la solicitările dumneavoastră. Societatea se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale. Orice tentativă de acces neautorizat la Site şi orice încercare de fraudă va fi raportata autorităţilor competente.

Vă recomandăm să consultați noua noastră Politică de Confidențalitate pentru protecția datelor personale din pagina: Confidentialitate

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI A CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea Site-ului Societatii. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a acestui site pentru orice actualizare.